עמוד הבית » אבטחת הפגנות

אבטחת הפגנות

אבטחת הפגנות

הזכות להפגין נגד פעולות השלטון היא אחת מזכויות הייסוד של האזרחים בדמוקרטיה הישראלית, ובמדינות דמוקרטיות בכלל. הזכות להפגין היא חלק מחופש הביטוי. לצד קיום הזכות להפגין עדיין יש צורך להבטיח את הסדר הציבורי, לקיים את ההגבלה בגבולות החוק ולהישמע להוראות המשטרה. 

קבוצות שונות באוכלוסייה נוהגות לקיים הפגנות, לעתים על רקע של מאבקים חברתיים, פוליטיים ואפילו סכסוכי עבודה. 

במהלך ההפגנות, בעיקר כאשר הן עוסקות בנושאים טעונים ושנויים במחלוקת ישנו חשש להתלהטות יצרים ואבדן שליטה. גם מצד המפגינים, וגם מצידם של מתנגדים למפגינים. 

אמנם רוב ההפגנות עוברות בשלום, אך בהחלט היו מקרים בהם התרחשו הפרות סדר הכוללות מעשי ונדליזם, יידוי אבנים והצתות. על מנת לשמור על החוק במקרים רבים מארגני ההפגנה נזקקים לשירות של אבטחת הפגנות, שירות אשר יכול לענות על צרכים שונים:

שמירת הסדר הציבורי וקיום ההסדרים שסוכמו עם המשטרה.

שמירה על ביטחונם של המפגינים כתוצאה מעימותים ומקרי אלימות.

הרחקתם של גורמים מסיתים ומעורר פרובוקציה מתוך ההפגנה.

שמירת הסדר הציבורי

ברמת העיקרון משטרת ישראל היא האחראית על שמירת הסדר הציבורי בהפגנות. 

אך בהתחשב בכמות ההפגנות אשר נערכות בארץ והיקפן, אין בכוחה של המשטרה להתמודד עם כל אירוע ולכן לפעמים יש צורך בחברת שמירה ואבטחת הפגנות אשר תעבוד בשיתוף פעולה עם המשטרה. 

כמו כן במקרים רבים מארגני ההפגנה הם אלו אשר מעוניינים בשירות אבטחת הפגנות.

אבטחת הפגנות דורשת מאבטחים מיומנים שתודרכו ואומנו במיוחד למטרה זו. זוהי עבודה רגישה אשר דורשת למצוא את האיזון בין הזכות להפגין והזכות לחופש הביטוי, לבין שמירה על הסדר והחוק. באופן טבעי בהפגנות לעתים קווים נחצים אך על כוחות השיטור והאבטחה לנהוג בתבונה. 

בהפגנה, כמו בכל אירוע רב משתתפים, הכל חייב להיות בשליטה. המרחק בין הפגנה מסודרת ותחת שליטה, לבין כאוס אשר יכול לסכן חי אדם הוא קצר ולכן יש צורך באבטחת הפגנות.

כמו כן יש לציין שבכל אירוע רב משתתפים תמיד ישנו חשש לפעילות חבלנית עוינת. 

על מאבטחים להיות ערניים לכל סכנה, לפעול בשיתוף פעולה ותקשורת מלאה עם המשטרה על מנת לשלוט באירוע ולתת מענה לכל תרחיש. הפגנות אשר יוצאות משליטה הופכות בסופו של דבר לעימות בין המפגינים למשטרה, דבר אשר מסית את תשומת הלב מהאג‘נדה האמתית ולא משרת את האינטרס של אף אחד מהצדדים.

המטרה כמו תמיד היא מניעה. ערנות, תגובה מהירה ותכנית פעולה הם רק חלק מהאמצעים המסייעים לנו לשמור את העניינים תחת שליטה. המאבטחים מיומנים ומודרכים להגיב בכל תרחיש קיצוני, אך נוכחותם ופעולותיהם בשטח נועדו לצורך מניעה והתנהלות סדירה של האירוע.

אם אתם מעוניינים לארגן הפגנה, מומלץ מאוד להיעזר בשירות של אבטחת הפגנות.

עולם הביטחון- אבטחת אירועים

אבטחת אפגנות
הפגנות
אבטחת אפגנות